Packaging Live 

Balicí linka - MSV, EMBAX

Kaletech Packaging Live 

Packaging Live neboli balicí linka je doprovodný program v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu a veletrhu Embax a koná se letos již po osmnácté. I letos jej najdete v krátkém křídle pavilonu A2, které bude plné technologií umístěných buď přímo v balicí lince nebo v samostatných uzlech. Celý projekt bude jako vždy interaktivní. Robotizovaná pracoviště s odborným výkladem budete moci vidět v akci každé dvě hodiny. 

Dvě balicí linky na jedné ploše

Letošní balicí linka bude opět trochu jiná, resp. budou dvě balicí linky – automatická a poloautomatická. Lišit se budou jak použitými technologiemi a operacemi, tak baleným zbožím. Na jedné se budou balit šroubky a na druhé pytle s krmivem. Vše pak doplní také demo ukázky partnerů. 


Packaging Live je doprovodný program agentury EQUICom v rámci veletrhů MSV a EMBAX/SALIMA a to již od roku 2010.

• Celý projekt je interaktivní - návštěvníci shlédnou v přímém přenosu proces balicí linky od A do Z.
• Partneři se účastní aktivně přímo v lince, kde v reálném provozu ukáží své technologie, také na stánku, kde představí svou firmu, své produkty nebo služby.
• Nejen pro partnery balicí linky nabízíme výstavbu stánků na českých i mezinárodních veletrzích. 

Přínosy pro partnery

Cíle projektu • přilákat nové návštěvníky prostřednictvím jedinečného originálního projektu, který bude propagován v médiích,
 • nabídnout zúčastněným firmám nové pojetí účasti na veletrhu, služby s přidanou hodnotou s vyšší propagační účinností,
 • podpora prodejních aktivit firem a získání nové potenciální klientely zúčastněným firmám.

Interaktivní program

 • každé dvě hodiny se bude konat živé moderování s konkrétními informacemi partnerů o vystavované
  technologii, a to přímo u balicí linky,
 • soutěže pro návštěvníky, 
 • výklad zástupců společností a
  odborníků, 
 • živá prezentace výrobců strojů a poskytovatelů služeb.

Propagace • internet (BVV, mediální partneři, partneři projektu, sociální sítě) - PR zpráva, bannery s odkazem,
 • tisková konference, e-mailing (BVV databáze, partneři projektu), 
 • tisk (katalog, průvodce, CD, denní zpravodajství, ekonomické časopisy, odborné časopisy).
 • externí/interní (billboardy, bannery, roll ups, BVV rádio, letáky, hostesky, atd ...).
 • malý dárek pro návštěvníky.